1: De basis van beleggen

1: De basis van beleggen

Voordat je begint met beleggen is het belangrijk om de basis te begrijpen, het gaat immers wel over jouw geld. Deze basisprincipes zorgen ervoor dat je betere en verantwoorde keuzes kan maken.

Aandelen en Obligaties

Bij investeren moet je een hoop keuzes maken, één daarvan is je toewijzing aan aandelen en obligaties. Bij een aandeel bezit je een stuk van een bedrijf en deel je mee in de winst van het bedrijf. Dit kan je een hoog rendement opleveren, maar brengt ook een groot risico met zich mee. Een obligatie is een lening aan een bedrijf of een overheid. Over deze lening krijg je rente en op het eind krijg je meestal je geld terug. Het rendement op een obligatie is meestal lager dan het rendement op een aandeel. Hoe hoger het rendement op een belegging, hoe groter het risico vaak is.

Dividend

Een bedrijf kan besluiten om een deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. De uitkering van de winst noemt men dividend. Dit kan in geld zijn (cashdividend) of in aandelen (stockdividend). Dit wordt vervolgens op je rekening bijgeschreven en hier hoef je verder niks voor te doen. Je moet natuurlijk wel het aandeel hebben op het moment dat ze dit dividend vaststellen.